What is E-Invoice? What is not? Why should it be used?

It is the name given to invoices prepared in electronic environment. The e-invoice, which is not printed on paper and transmitted to the buyer and seller by the servers, will be mandatory for all companies in the future.


Elektronik ortamda hazırlanan faturalara verilen isimdir. Kağıda basılmayan ve sunucular tarafından alıcı ve satıcıya iletilen e-fatura, ileride tüm firmalar için zorunlu hale getirilecek. Giderek artan e-fatura kullanıcıları arasına girmek için yeterli sebebiniz var aslında. Kurumsal işlemlerinizi daha kolay hale getirmek ve tasarruf etmek istiyorsanız e-fatura uygulamasına geçmelisiniz.

Kimler e-Fatura Kullanabilir? Kimler için kullanımı zorunludur?

E-faturanın avantajlarından yararlanmak isteyen herkes e-fatura sistemini kullanabilir. 

e-Fatura’ya geçme zorunluluğu;

 • 01.01.2020 itibari ile 2018 hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafı iş hasılatı) 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler,

01.07.2020 itibari ile  2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafı iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler e-faturaya geçmek ile yükümlüdür.
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan detaylı listeyi görüntülemek için tıklayın.

Avantajları

 • Maliyetleriniz azalır. (Kağıt, mürekkep, zarf, postalama, arşivleme ve mutabakat vb.)
 • Faturalarınızı daha hızlı hazırlarsınız. Zamandan tasarruf etmiş olursunuz.
 • Faturalarınızın kaybolma riski olmaz.
 • Tahsilatlarınızı hızlandırırsınız.
 • İstediğiniz zaman eski faturalarınıza rahatlıkla ulaşabilirsiniz.
 • Faturalarınız dijital ortamda arşivlenir.
 • Fatura saklama iş yükü ve maliyetinden kurtulursunuz.
 • Muhasebe sisteminiz ile entegre edebilirsiniz.
 • Çevre dostudur.
 • Müşterilerle ve satıcılarla mutabakat yapmanızı kolaylaştırır.
 • Evde yada ofis dışında herhangi bir yerde fatura kesebilir ve gönderebilirsiniz.

Bilinmesi Gerekenler

 • Sisteme bir kez kayıt olduktan sonra, artık kesilecek tüm faturalar mali mühür ile iletilmektedir.
 • Alınan Mali Mühürlerin 3 Yılda bir yenilenmesi gerekmektedir.
 • E- Faturaya zorunlu geçen işletmeler, E-deftere de geçmek zorundadır.
 • E-faturaya geçen firmalar 01.01.2020 tarihi itibari ile E-arşiv faturaya geçmek zorundadır.

E-Fatura Hangi Yöntemlerle Kesilebilir?

 • GİB Üzerinde: efatura.gov.tr internet adresindeki e-fatura portalı aracılığıyla ücretsiz e-fatura hazırlayabilirsiniz. Manuel olarak internet sitesi üzerinden düzenleme yapabilirsiniz. Bu portal Maliye’nin, sistemi tanıtmak ve yaygınlaştırmak için fatura adedi yüksek olmayan işletmelere sunduğu bir çözümdür. Portal üzerinden kesilen faturalar 6 ay saklanır. Sonrasında saklama yükümlülüğü mükelleftedir.
 • Web Servis Entegrasyonu: Maliye tarafından yetkilendirilmiş özel entegratörlerden biri aracılığıyla e-fatura oluşturabilirsiniz. Entegratör yazılımı ve donanımı ile sizin muhasebe sisteminizden gerekli bilgileri alır ve e-faturaya dönüştürür. Düzenlenen e-faturaları kendi yazılımı ile muhasebe sisteminize aktarır. Ekstra bir entegrasyon yazılımı kullanmanız gerekir.
 • GİB Özel Entegratörü: Firmanızın bilgi işlem sistemini maliye ile entegre ederek kesebilirsiniz. Bu yöntem, fatura adedi yüksek firmalar ve işlemlerini daha pratik yaparak zamandan tasarruf etmek isteyen işletmeler için uygundur. Muhasebe sisteminde müşteriler için üretilen faturalar özel bir yazılım ve arayüz ile e-faturaya dönüşür. Ayrıca tedarikçilerin e-fatura sistemi üzerinden gönderdiği e-faturalar da aynı yazılım ve arayüz ile muhasebeye aktarılır. Kayıtlar otomatik oluşur. DİA bu yöntemi kullanır. Ayrı bir entegrasyon yazılımı kullanmadan direkt GİB ile haberleşir.

Bu yöntemlerden sadece bir tanesini seçebilirsiniz. İki yöntem aynı anda kullanılamaz.

DİA’da firmanıza özel e-fatura tasarımınızı kolaylıkla oluşturabilirsiniz.