Importance of Software for “SMEs”

It takes the pulse of the business world of SMEs. Software has an important place in managing company processes and departments for SMEs that grow with the developing technology.


Kobiler iş dünyasının nabzını tutuyor. Gelişen teknoloji ile büyüyen Kobiler için şirket süreçlerini ve bölümlerini yönetmekte yazılım önemli bir yere sahip. 24 ülkede 4 bin KOBİ yöneticisiyle yapılan araştırmaya göre sadece Brezilya, Çin, Almanya, Hindistan ve ABD’deki KOBİ’lerin yüzde 10’u teknolojiye daha fazla yakınlaşsa, 6 milyon yeni istihdam ve 770 milyar dolar gelir sağlayacaklar.

Türkiye’de ise KOBİ’ler teknolojiyi yüzde 10 daha fazla kullansalar 15 milyar dolar ek gelir, 360 bin yeni istihdam sağlayacaklar. Yine de alınan verilere göre 3 yılda teknolojiyi kullanan KOBİ’ler gelirlerinde %15 daha hızlı büyümeye imza atmışlardır. Bu büyüme ve gelişme için gerekli olan yazılımlar ise benzeri olmayan bir yardım ve destek sistemi olarak karşımıza çıkarlar.

KOBİ’ler ve Bulut

Yapılan araştırmaya göre KOBİ’ler bulutu, interneti ve ERP çözümlerini daha çok tercih ediyorlar. KOBİ’lerde bulut ve internet kullanımı %87, Brezilya’da %80, Hindistan’da %77 seviyesinde. Gelişmiş ekonomilerden ABD’de ise bu oran %57, Almanya’da %60. Gelişen pazarlarda lider KOBİ’ler doğrudan buluta geçiş yapıyorlar. Böylece:

 • İş verimliliği artıyor.
 • Kullandığınız kadar ödüyorsunuz.
 • Alımlar destekleniyor.
 • Veri mahremiyeti korunuyor.

Ayrıca yazılımlar iş süreçlerini sorunsuz hale getirmek için tasarlandığından büyüme ve kar sağlama amacıyla ilerlemek daha hızlı gerçekleşiyor. Bulut teknolojisi ile:

 • Finansal performansınızı izleyebilir ve yönetebilirsiniz.
 • İnternetin olduğu her yerde yazılımı kullanabilirsiniz.
 • Kanallar arası müşteri sadakati desteklenir.
 • Üretim ve hizmet süreçleriniz hızlanır.
 • Bilgisayarınız tamamen çökse bile verileriniz korunur.

KOBİ’ler ve ERP

KOBİ’lerin rekabetteki en önemli silahı bilişim teknolojisi. Ancak bazılarının web sitesinin dahi olmaması büyümelerine engel oluyor. Firmalar büyük ölçekli üretim ve ticari faaliyetlerini muhasebe tarafında küçük ölçekli ticari programlar ile stok ve üretim tarafında ise bağımsız programlar ve Excel tabloları ile yönetmeye çalışarak hata yapıyorlar. ERP çözümleri firmaların büyümesine destek oluyor. Yazılım alanındaki potansiyeli değerlendirerek gelişime katkıda bulunmak gerekiyor.

KOBİ’ler Bilişimi Yeterince Kullanıyor Mu?

Altyapı, araç ve sistemlerinin yönetim üzerindeki etkisinin tam olarak bilinmemesi sebebiyle KOBİ’ler bilişimi yeterince kullanamıyorlar. Organizasyon yapıları kurumsallaşmamış ve hüsranla sonuçlanan deneyimler yüzünden de bilişim kullanılmamakta.

Bilinçlendirilecek olan KOBİ’ler bilişim hakkında bilgi sahibi olup kendilerini geliştirirken diğer yandan sürekli günceli kullanarak müşteri memnuniyetini ve firmalarının büyümesini devamlı kılarlar.

Enterprise Model uygulamasına geçtikten sonra, tüm iç ve dış ticari işlemlerini, yeni sinir sistemleri haline gelen bu sistem ile yönetmeye başlayacak olan kobiler yönetmenin ve planlamanın yanında;

 • Sipariş, ürün, ürün grubu, yönetim birimi bazında gerçekleşen maliyetlerin azalması
 • Gelir-gider kalemlerinin pivot analizleri sonucunda alınan doğru kararlar sayesinde, kısa zamanda giderlerde azalma ve gelirlerde artış
 • Tekrarlı ve kişilere bağlı işlemlerin ortadan kalkması
 • Ortaya çıkan kurumsal hafıza sayesinde günlük işlemlerin takibinin problem olmaktan çıkması
 • Verimli personel kaynağı kullanımı
 • Yetkili yöneticinin zamanını kontrol, analiz ve karar verme yönünde kullanabilir hale gelmesi gibi yararları vardır.

KOBİ’lerin stoklarını ve müşteri risklerini kontrol altına alabilmesi, ürünlerini ve maliyetlerini takip edebilmesi, kapasite ve üretim planlarını hazırlayabilmesi, gelecek planları yapabilmesini sağlayan yazılımlar; aynı zamanda verimlilik analizleri, müşteri ilişkileri yönetimi, tedarik zincirindeki ortaklar ile uygulama entegrasyonları için de çözümler sunar.